تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چگونه پولدار شویم» ثبت شده است
چگونه پول رُبا شویم<روز نهم2>💸💸

پول ربا


١- موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت خود تھیه کنید و بنویسید که چرا از داشتن آنھا سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان ھر مورد، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار بگویید و تا آنجا که میتوانید برای موھبتھایی که دارید قدرشناس باشید.

بقیه در ادمه مطلب😉 😉


چگونه پول رُبا شویم<روز نهم>💸💸

قدرشناسی گنج، و شکوه و شکایت کردن ننگ و فقر است. این قانون طلایی برای ھمه ی دوران زندگیتان است، چه دربارهی سلامتی، شغل، ارتباطھا یا پولتان. حتی اگر پول زیادی ندارید، ھر قدر که برای داشته ھاتان سپاسگزار باشید، پول بیشتری به شما خواھد رسید...

بقیه در ادامه مطلب😉 😉