تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز یازدهم سپاسگزاری» ثبت شده است
شکر گزاری روز شانزدهم🍏🍏

ما باید بیشتر وقتھا احساس سلامتی، پُر انرژی بودن و شادمانی داشته باشیم زیرا به این صورت است که میتوانیم به امتیاز و شایستگی خود برای سلامتی کامل دست یابیم. واقعیت این است که خیلی کسان متأسفانه این احساس را ندارند. بسیاری با بیماری، مشکلاتی در ساختار بدنی یا مشکلات روانی و افسردگی دست و پنجه نرم میکنند که تمامی اینھا به معنای برخوردار نبودن از سلامت کامل است.


سپاسگزاری<روز یازدهم2>💐💐

تمرین شماره ١١
یک صبح فرحبخش

1️⃣ھنگامی که برای یک روز نو و تازه از خواب برمی خیزید، پیش از انجام ھرکاری کلمه ی سپاسگزارم را بگویید...


شکرگزاری روز یازدهم🤩🤩

برای آنکه مطمئن شوید روزی که در پیش دارید روزی فرح بخش است، باید صبحتان را از قدرشناسی سرشار کنید. وقتی شکرگزاری را با برنامه ھای عادیِ صبحگاھیتان میآمیزید، نتیجه ی مثبت آن را در طول روز احساس خواھید کرد.