تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز هفتم سپاسگزاری» ثبت شده است
راه های خروج از منفی بودن<روز هفتم2>😍😍

تمرین شماره ٧
یک راه کارآمد بدون منفی بودن

1️⃣موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت تان تھیه کنید و بنویسید چرا به خاطر آنھا احساس قدرشناسی میکنید. لیست را بازخوانی کنید و در پایان ھر موھبت، بگویید سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم و برای موھبت ھایی که دارید از صمیم قلب سپاسگزار باشید...

بقیه در ادامه مطلب😘😘


راه های خروج از منفی بودن<روز هفتم>✅✅

ھر موقعیت منفی، خواه یک رابطه پُر دردسر باشد یا نبودِ سلامتی یامشکلِ کاری، ناشی از نبودِ سپاسگزاری به مدت طولانی است. اگر ما برای چیزھایی که در زندگیمان ھست شکرگزار نباشیم، به صورت ناخودآگاه وجود آنھا را برای ھمیشه تضمینی خواھیم دانست. ھمیشه مھیا دانستن چیزھا مقدمه رخدادھای منفی است، چرا که در این شرایط ما از وجود آنھا شکرگزار نخواھیم بود و کاراییِ نیروی قدرشناسی را در زندگیمان متوقف میکنیم. ھمانطور که شکرگزار بودن باعث موفقیت آمیزتر شدن زندگیِ ما می شود، تضمینی دانستن وجود چیزھای مختلف ھم سبب نزول و اُفت میزان موفقیت در زندگی میشود...

بقیه در ادامه مطلب💚💛