تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز هشتم سپاسگزاری» ثبت شده است
آمیزه های انرژی مثبت<روز هشتم2>🍔🍕

روز هشتم

آمیزه های انرژی مثبت

١- موھبتھاتان را بشمارید: لیستی از ده موھبت خود تھیه کنید. بنویسید که چرا احساس شکرگزاری میکنید. لیست خود را دوباره بخوانید و در پایان ھر موھبت،کلمه سپاسگزارم را سه بار تکرار کنید و تا آنجا که میتوانید حس شکرگزاری داشته باشید.


آمیزه های انرژی مثبت<روز هشتم>➕➕

شکرگزاری پیش از خوردن غذا یک رسم ھزاران ساله است که به دوران مصر باستان برمیگردد. با شتاب گرفتن زیاد زندگی در قرن بیست و یکم، صرف وقت برای سپاسگزاری پیش از غذا به فراموشی سپرده شده است. استفاده از فرصت سادهٔ خوردن غذا یا نوشیدن برای قدرشناسی باعث افزایش انرژی مثبت در زندگیِ ما میشود..

بقیه در ادامه مطلب🤩🤩