تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز ششم سپاسگزاری» ثبت شده است
موفقیت در کارها<روز ششم2>🥇🥇
تمرین روز ششم
موفقیت در کارها

1-گامھای یک تا سه از تمرین شمارهٔ یک را تکرار کنید، موھبتھای خود را بشمارید: لیستی بنویسید از ده موھبتی که دارید و پس از خواندن ھر کدام از این موھبتھا علت قدرشناسیتان را نسبت به آن بنویسید و بعد لیست را بازخوانی کنید و برای ھر موھبت سه بار بگویید سپاسگزارم و احساس قدرشناسی داشته باشید...


راز پیشرفت کارها<روز ششم>

چگونه امکان دارد کسی که در فقر مطلق به دنیا آمده، بی ھیچ چیزی زندگی را شروع کند و با تحصیلات بسیار کمی که دارد، رئیس جمھور یا فرد مشھوری شود یا یک امپراتوری را بناگذارد و به یکی از ثروتمندان جھان بدل شود؟ و چگونه است که دو نفر که کاری را با ھم شروع میکنند، یکیشان به موفقیتھای بزرگ دست مییابد، حال آنکه دیگری به رغم تلاشی که برای دستیابی به موفقیت به خرج میدھد، به نتیجه مھمی دست پیدا نمیکند...

بقیه در ادامه مطلب😘😘