تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز سیزدهم سپاسگزاری» ثبت شده است
شکر گزاری<روز سیزدهم2>🎁🎁

تمرین شماره ١٣
به تمامیِ آرزوھایتان جامه ی واقعیت بپوشانید

1-موھبتھای ارزانی شده به خود را بشمارید – لیستی از ده موھبت تھیه کنید. بنویسید که چرا به خاطر آنھا شکرگزار ھستید. لیست را دوباره بخوانید و در پایان ھر موھبت بگوئید:سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم و تا میتوانید احساس سپاس بیشتری راجع به آن نعمت داشته باشید.

بقیه در ادامه مطلب🎇🎇


شکر گزاری<روز سیزدهم>🔮🔮

اگر تمرین ھا را روز به روز دنبال کرده باشید، تاکنون برای تمام آنچه که دریافت کرده اید یا به دریافت اش ادامه می دھید، به کمک تمرین شکرگزاری شالوده ی شگفت انگیزی را بنا نهاده اید. لیکن امروز، روزی ھیجان انگیز است، چراکه شما درصدد شروع استفاده از قدرت غیرقابل توصیفِ شکرگزاری برای رؤیاھا و خواسته ھاتان ھستید!

بقیه در ادامه مطلب💛💚🧡