تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز دوازدهم سپاسگزاری» ثبت شده است
سپاسگزاری<روز دوازدهم2>😉😉

تمرین شماره ١٢
اشخاص توانمندی که تغییری ایجاد کردند

1-موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت تھیه کنید و بنویسید که چرا برای آنھا سپاسگزارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان ھر مورد، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار بگویید و تا آنجا که میتوانید برای موھبتھایی که دارید قدرشناس باشید.


سپاسگزاری<روز دوازدهم>😀😀

ھمه ی ما در لحظات بخصوصی از زندگی که نیاز به کمک داشته ایم، از دیگران کمک و راھنمایی و حمایت دریافت کردهایم. گاھی اوقات شخصی دیگر با تشویق یا راھنمایی و یا با حضوری به موقع زندگیِ ما را تغییر می دھد. بعد زندگی پیش میرود و ما لحظاتی را که کسی طیِ آنھا زندگیمان را تغییر داده است فراموش می کنیم.

 بقیه در ادامه مطلب😁😁