تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روز اول سپاسگزاری» ثبت شده است

نخستین کاری که ھر صبح یا در اولین فرصت در این روز باید انجام دھید آن است که موھبتھای خود را بشمارید. شما برای اینکار میتوانید از کامپیوتر یا کتاب مخصوص یا یک دفترچه استفاده کنید تا تمام قدرشناسیتان را در یک جا قرار دھید. قرار است امروز شما ده موھبتی را لیست کنید
که در زندگی داشته اید و برای آن قدرشناس ھستید
.
ھنگامی که انیشتین سپاسگزاری میکرد، می اندیشید که چرا باید قدردان باشد. ھنگامی که شما علت آنچه را بدانید که برایش قدردان ھستید، آنگاه مرتبه ی قدرشناسی را بھتر احساس خواھید کرد. به خاطرداشته باشید که عملکرد قدرشناسی به توجه و میزان احساس شما بستگی دارد بنابراین برای ھر مورد روی لیست تھیه شده علت قدردانیتان را نسبت به آن بنویسید.


بیتردید شنیده اید که دیگران از عبارت <مواھبات را بشمار> استفاده میکنند. وقتی به چیزھایی می اندیشید که  برایشان سپاسگزارید، در حقیقت شما در حال شمارش آنھا ھستید. ولی چیزی که امکان دارد از آن آگاه نباشید آن  است که شمردن موھبتھاتان یکی از مهم ترین تمرینھاییست که تاکنون انجام داده اید، و در حقیقت به گونھای جدی زندگیِ شما را تغییر خواھد داد و دگرگون خواھد کرد.در ادامه  پست ها به تمرون روز اول میپردازیم.

باما همراه باشید✨✨


منابع:کتاب معجزه شکر گزاری راندا برن