تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جملات-حکیمانه» ثبت شده است

 

 

 

غیر ممکن  برای یک تلاشگر  بی معناست.


💗💗کاری را که می کنی دوست داشته باش و
کاری را بکن که دوست داشته باشی💗💗


🎉🎉از درهم ریختگی سادگی را پیدا کن از نا هما هنگی هماهنگی را.در میان مشکلات فرصت هایی نهفته است🎉🎉 

آلبرت انیشتین


جملات حکیمانه<4>

<<بامدادان، ھنگامی که از خواب برمیخیزید، برای دیدن روشناییِ صبح سپاسگزاری کنید، برای غذا و شادیِ زندگی تان سپاسگزار باشید. اگر ھیچ علتی برای سپاسگزاری نمی یابید، پس مشکلی در خود شما ھست.>>
(١٨١٣-١٧۶٨) ته کومسه
رھبر قبیلھی شاونی سرخپوستان آمریک


💚💛اگر شما ھر فعالیتی، ھر ھنری، ھر مھارتی و ھر نظم و ترتیبی را که بر آن تسلط دارید تا آنجا که امکان دارد به پیش ببرید و تا مرزھایی به جلو برانیدشان که پیشتر به آن نرسیده بودند، آنگاه آنھا را به سرزمین معجزه رھنمون شده اید.💛💚

تام رابین(1963)نویسنده


جملات حکیمانه<2>

شکرگزاری ثروت است و شکایت، فقر.
(کریستین ساینس ھیمنال)


سپاسگزاری ، نوعی واکسن ضد زھرابه ھا و ضد عفونت است.
جان ھنری جووت (١٨۶۴ – ١٩٢٣)
کشیش و نویسنده