تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آمیزه های انرژی مثبت» ثبت شده است
انرژی مثبت ھمچون گرد و غبار ھمه را فرامیگیرد<روز دهم2>🧡💙

تمرین شماره 10

1️⃣موھبتھای خود را بشمارید: لیستی از ده موھبت تان تھیه کنید و بنویسید که چرا نسبت به آنھا احساس سپاسگزاری دارید. لیست خود را از نو بخوانید و در پایان ھر مورد، کلمه ی سپاسگزارم را سه بار بگویید و تا آنجا که میتوانید برای موھبت ھایی که دارید قدرشناس باشید...


انرژی مثبت ھمچون گرد و غبار ھمه را فرامیگیرد<روز دهم>🧡💙

آموزه ھای روحانیِ باستانی میگویند که ھر آنچه ما از صمیم قلب به دیگران می دھیم، صدبرابر به خودمان بازمیگردد. بنابراین قدرشناسی و تشکر زبانی از دیگران و گفتن سپاسگزارم بابت آنچه که از آنھا دریافت میدارید، برای بھبود شرایط زندگیِ شما لازم است.

بقیه در ادمه مطلب😄😄


آمیزه های انرژی مثبت<روز هشتم2>🍔🍕

روز هشتم

آمیزه های انرژی مثبت

١- موھبتھاتان را بشمارید: لیستی از ده موھبت خود تھیه کنید. بنویسید که چرا احساس شکرگزاری میکنید. لیست خود را دوباره بخوانید و در پایان ھر موھبت،کلمه سپاسگزارم را سه بار تکرار کنید و تا آنجا که میتوانید حس شکرگزاری داشته باشید.


آمیزه های انرژی مثبت<روز هشتم>➕➕

شکرگزاری پیش از خوردن غذا یک رسم ھزاران ساله است که به دوران مصر باستان برمیگردد. با شتاب گرفتن زیاد زندگی در قرن بیست و یکم، صرف وقت برای سپاسگزاری پیش از غذا به فراموشی سپرده شده است. استفاده از فرصت سادهٔ خوردن غذا یا نوشیدن برای قدرشناسی باعث افزایش انرژی مثبت در زندگیِ ما میشود..

بقیه در ادامه مطلب🤩🤩