تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۲۴ مطلب با موضوع «قانون جذب و انگیزشی :: انگیزشی» ثبت شده است

 

 

 


کی میگه معلولین نمی توانن اسکیت برد سواری کنند؟هیچ کاری نشد ندارد

 

 
 

برای شادی<2>🎉🎉

🎊🎊شادمانی من،کار خداست.پس هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند.هم اکنون از آن جا که با خدا هستم،به مراد دل خود نیز میرسم🎊🎊


برای موفقیت...😉😉

🎁🎀به لطف خدا،همه افراد،همه موقعیت ها و حتی ظاهر مخالف امور،برای رساندن من به خیر و صلاحم و بر آوردن مراد قلبی ام در حرکتند.مزاحمت ها و ممانعت ها همه دوستانه اند و این موانع نظیر تخته پرش عمل می کنند و اکنون به سوی آن چه که مصلحتم است می پرم.🎁🎀


برای خشکسالی🔥🔥

💧💧در ذهن الهی خشکسالی وجود ندارد.من برای بارش باران کافی خدا را شکر میکنم و به روشنی می بینم که هم اکنون بارانی ملایم می بارد💧💧


برای خوشبختی<4>

من با دیدن محدودیت خود،خدا را محدود نمی بینم.چون با او همراهم پس همه چیز امکان پذیر است.

..

👀دیدگانم،دیدگان خداست.من با دیده جان و روح میبینم.من راه گشوده را با چشم میبینم.هیچ مانعی سر را هم نیست ومن طرح کامل الهی را به وضوح میبینم.👀


برای خوشبختی<3>...

😍😍تو امروز پیشرفت خواهی کرد،زیرا امروز روز رسیدن به کمال است.ومن برای چنین روزی خدا را شکر میکنم.امروز معجزه هایی پشت سر هم برایت خواهند آمد،و عجایب لحظه ای باز نمی ایستد😍😍


برای حافظه...🧠🧠

🔆🔆در ذهن الهی از بین رفتن حافظه وجود ندارد پس هرچه را که باید به یاد بیاورم،به یاد می آورم  و هر چه را که مصلحتم نیست فراموش میکنم🔆🔆


برای موقع توفان🌬🌫

⛈⛈خداوند درونم،هم اکنون به بادها و دریا ها فرمان می دهد که آرامش کامل برقرار شود.من به وضوح آرامش زمین و دریاها را می بینم.⛈⛈


❇❇من عاشق همه ی انسان هایم و همه عاشق من. دشمن ظاهری ام،دوستم می شود و بسان حلقه ای در زنجیر خیر و صلاح من است.❇❇


۱ ۲ ۳