تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۹ مطلب با موضوع «سخنی از بزرگان» ثبت شده است
جملاتی از بزرگان سری اول

من فکر می کنم هیچ احساسی، رهایی و آزادی بیشتری را به کسی نخواهد داد، زمانی که جرأت کنی در زندگی مانند یک اتومبیل بچرخی و دور بزنی.
ماریه بونه ویس

♦♦♦♦♦

«زیبا ترین چیزی که می توانید تجربه کنید موارد مبهم است.که منشاء اصلی تمام علم و هنر است»

آلبرت انیشتین


 

 

 

غیر ممکن  برای یک تلاشگر  بی معناست.


💗💗کاری را که می کنی دوست داشته باش و
کاری را بکن که دوست داشته باشی💗💗


🎉🎉از درهم ریختگی سادگی را پیدا کن از نا هما هنگی هماهنگی را.در میان مشکلات فرصت هایی نهفته است🎉🎉 

آلبرت انیشتین


برای خوشبختی<3>...

😍😍تو امروز پیشرفت خواهی کرد،زیرا امروز روز رسیدن به کمال است.ومن برای چنین روزی خدا را شکر میکنم.امروز معجزه هایی پشت سر هم برایت خواهند آمد،و عجایب لحظه ای باز نمی ایستد😍😍


جملات حکیمانه<4>

<<بامدادان، ھنگامی که از خواب برمیخیزید، برای دیدن روشناییِ صبح سپاسگزاری کنید، برای غذا و شادیِ زندگی تان سپاسگزار باشید. اگر ھیچ علتی برای سپاسگزاری نمی یابید، پس مشکلی در خود شما ھست.>>
(١٨١٣-١٧۶٨) ته کومسه
رھبر قبیلھی شاونی سرخپوستان آمریک


💚💛اگر شما ھر فعالیتی، ھر ھنری، ھر مھارتی و ھر نظم و ترتیبی را که بر آن تسلط دارید تا آنجا که امکان دارد به پیش ببرید و تا مرزھایی به جلو برانیدشان که پیشتر به آن نرسیده بودند، آنگاه آنھا را به سرزمین معجزه رھنمون شده اید.💛💚

تام رابین(1963)نویسنده


جملات حکیمانه<2>

شکرگزاری ثروت است و شکایت، فقر.
(کریستین ساینس ھیمنال)


سپاسگزاری ، نوعی واکسن ضد زھرابه ھا و ضد عفونت است.
جان ھنری جووت (١٨۶۴ – ١٩٢٣)
کشیش و نویسنده