تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۱۶۳ مطلب توسط «علیرضا مرادی باستانی» ثبت شده است

نخستین کاری که ھر صبح یا در اولین فرصت در این روز باید انجام دھید آن است که موھبتھای خود را بشمارید. شما برای اینکار میتوانید از کامپیوتر یا کتاب مخصوص یا یک دفترچه استفاده کنید تا تمام قدرشناسیتان را در یک جا قرار دھید. قرار است امروز شما ده موھبتی را لیست کنید
که در زندگی داشته اید و برای آن قدرشناس ھستید
.
ھنگامی که انیشتین سپاسگزاری میکرد، می اندیشید که چرا باید قدردان باشد. ھنگامی که شما علت آنچه را بدانید که برایش قدردان ھستید، آنگاه مرتبه ی قدرشناسی را بھتر احساس خواھید کرد. به خاطرداشته باشید که عملکرد قدرشناسی به توجه و میزان احساس شما بستگی دارد بنابراین برای ھر مورد روی لیست تھیه شده علت قدردانیتان را نسبت به آن بنویسید.


بیتردید شنیده اید که دیگران از عبارت <مواھبات را بشمار> استفاده میکنند. وقتی به چیزھایی می اندیشید که  برایشان سپاسگزارید، در حقیقت شما در حال شمارش آنھا ھستید. ولی چیزی که امکان دارد از آن آگاه نباشید آن  است که شمردن موھبتھاتان یکی از مهم ترین تمرینھاییست که تاکنون انجام داده اید، و در حقیقت به گونھای جدی زندگیِ شما را تغییر خواھد داد و دگرگون خواھد کرد.در ادامه  پست ها به تمرون روز اول میپردازیم.

باما همراه باشید✨✨


منابع:کتاب معجزه شکر گزاری راندا برن


در تمامیِ مذاھب، اسطوره ھا و حتی افسانه ھا آمده است که برای دستیابی به موفقیت، نخست باید واژه ھای کلیدی را به زبان آورد.
برای آنکه انرژی حاصل از شکرگزاری را شامل حال خود کنید، نخست باید این واژه را بگویید:
سپاسگزارم. نمیتوانم برای شما از چگونگیِ اھمیت واژه ی سپاسگزارم در زندگیتان بگویم. برای آنکه زندگیِ قدرشناسانھای داشته باشید و نتیجه ی آن را در زندگیتان تجربه کنید باید سپاسگزارم کلمه ای باشد که در زندگیتان بیش از ھمه میگویید و احساس میکنید.
این واژه باید به شناسه ی شما تبدیل شود. سپاسگزارم، پلی است از وضعیت فعلیِ شما به  زندگیِ رؤیاییتان.


اگر می خواهید زندگی شما پر از برکت شود اولین قدم آن است که از چیز هایی که دارید سپاس گزار باشید.

سپاس گزاری باعث میشود شما احساس خوشبختی کنید و انرژی مثبت شما هم باعث میشود  روز شما سرشر از اتفاقات خوب باشد.

در پست های پیش رو روش ها و تمرین هایی را به شما یاد خواهم داد که با استفاده از انها می توانید از چیز هایی سپاس گزار باشید که تا به حال به انها حتی فکر هم نمیکردید.پس با ما همراه باشید ✨✨

منابع:مقدمه کتاب راز و معجزه سپاس گزاری اثر راندا برناز همه ی علاقه مندان به قانون جذب به خاطر فعال نبودن این وبلاگ عذرخواهی میکنم ولی یک خبر خوب این وبلاگ دوباره با یک تیم جدید فعال شده پس مطالب ما را دنبال کنید🤩🤩


اینک دروازه های شادی به رویم گشوده است


من با همه دنیا و خودم در صلح و آشتی ام.من همه را دوست دارم و همه مرا دوست دارند


من همه ی انسان هارا میبخشم و مورد بخشش همه قرار میگیرم 

در واژه های خیر و صلاح بر من گشوده شده است


خدا شکست ناپذیر است پس من هم در پناه اوپیروز می شوم چرا که جنگجوی درون پیشاپیش پیروز شده است 


من به خیر و صلاح خویش اگاهم و از فرصتهای بی پایان استفاده می کنم هماهنگی و توازن خاصی در من بر قرار است و همانند مغناطیس مقاومت ناپذیر هر چه را که حق الهی من است به سوی خود جذب می کنم زیرا قدرت من از جانب خداست 


۱ ۲ ۳ ... ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷