تایتل قالب
کافه ای پر از علم،دانش،ایده و خلاقیت


۱۰ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

اینک دروازه های شادی به رویم گشوده است


من با همه دنیا و خودم در صلح و آشتی ام.من همه را دوست دارم و همه مرا دوست دارند


من همه ی انسان هارا میبخشم و مورد بخشش همه قرار میگیرم 

در واژه های خیر و صلاح بر من گشوده شده است


خدا شکست ناپذیر است پس من هم در پناه اوپیروز می شوم چرا که جنگجوی درون پیشاپیش پیروز شده است 


من به خیر و صلاح خویش اگاهم و از فرصتهای بی پایان استفاده می کنم هماهنگی و توازن خاصی در من بر قرار است و همانند مغناطیس مقاومت ناپذیر هر چه را که حق الهی من است به سوی خود جذب می کنم زیرا قدرت من از جانب خداست 


کاری دارم سحرآمیز به شیوه سحرآمیز با خدمتی سحرآمیز برای پاداش  سحرآمیز


امروز پیشرفت خواهد کرد زیرا امروز روز رسیدن به کمال است برای چنین روزی خدا را شکر می‌کنم امروز روز معجزه های پشت سر هم برای خود خواهند آمد و عجایب لحظه‌ای باز نمی ایستد 

این جملات را در اول صبح بگویید تا زندگی را فرا بخوانید


گذشته و آینده زمان حال را به سرقت می‌برند انسان باید گذشته را با احترام یاد کند ولی اگر او را در چنگال خویش گرفته است آن را به فراموشی بسپارد آینده را نیز با این اطمینان که برای او را برطرف کند و به دنبال شادی های بسیار برق در مقام می‌آورد نیک بنگرد ولی کاملا در زمان حال زندگی کند 


من کاری دارم که با روشی عالی و خدمتی عالی برای پاداش عالی آن را انجام می دهم این جمله را برای موفقیت در کار خویش بگویید 


در پست های اخیر به این موضوع اشاره شد که قانون جذب چگونه کار می کند ولی ما باید بدانیم که مهمترین چیز خواستن است که چگونه بخواهیم قانون جذب تمام فعل های منفی را مثبت میکند یعنی اگر شما بگوید من دیر نمی‌رسم دیر خواهید رسید این مهم است که چگونه جمله های خود را درست کنیم در پست‌های دیگر جملاتی را به شما می‌گویند که گفتنش تاثیر بسیاری در زندگی شما دارد این جملات را تکرار کنید تا قانون جذب را فرا بخوانید.

با ما همراه باشید.